آمار مديريتي منطقه هشت

 


اداره کل منطقه هشت تلفن شهری

نشانی : ميدان هفت تير – خيابان شهيد لطفی (تابنده) – پلاک 66

 

سمت سازمانی

تلفن تماس

پيش شماره

نشانی - کدپستی

مديرکل منطقه هشت تلفن شهری

8303333

8831111

ــــ

ميدان هفت تير ، خيابان شهيد لطفی (تابنده) ، پلاک 66

رئيس مرکز تلفن شهدای هفت تير

8311111

882- 881

832- 831- 830

884- 883

خيابان مفتح ، نرسيده به ورزشگاه شهيد شيرودی

امور مشترکين

8314444

رئيس مرکز تلفن شهيد مدنی

8961111

895- 899

896- 898

897

خيابان وليعصر ، خيابان زرتشت ، پشت بيمارستان مهر

امور مشترکين

8959595

رئيس مرکز تلفن 22 بهمن

861111

860- 86

خيابان شريعتی ، نرسيده به پل سيدخندان ساختمان شماره دو مخابرات

امور مشترکين

864646

رئيس مرکز تلفن شهيد رجايي

8901111

889- 880

891- 890

892

خيابان کريم خان ، بعد از چهارراه حافظ

امور مشترکين

8898888

رئيس مرکز تلفن قدس

8001111

801- 800

63- 802

خيابان کارگر شمالی ، بعد از بزرگراه     جلال آل احمد

امور مشترکين

8008080

رئيس مرکز تلفن شيخ فضل ا... نوری

8031111

8041111

806- 805

804- 803

ميدان ونک ، خيابان ملاصدرا ، خيابان شهيد بهايي جنوبی

امور مشترکين

8044040

رئيس مرکز تلفن مرحوم نهری

8091111

8081111

808- 807

856- 809

859- 836

شهرک قدس ، فاز دوم ، خيابان هرمزان

امور مشترکين

8361626- 8073172

رئيس مرکز تلفن شهيد نصرالهی

8275555

8251111

826- 825

827

خيابان جلال آل احمد ، جنب آتش نشانی

امور مشترکين

8279999

رئيس مرکز تلفن شهيد مطهری

8713333

8721616

855

871

872

خيابان يوسف آباد ، نبش خيابان نهم

امور مشترکين

8711010- 8551177

رئيس مرکز تلفن آزادگان

8741111

873- 850

875- 874

872

خيابان شهيد بهشتی ، خيابان تختی ، اول خيابان صابونچی

امور مشترکين

8749999

رئيس مرکز تلفن شهيد بهشتی

8421515

841- 840

843- 842

844

چهارراه قصر ، خيابان قصر ، نبش خيابان امجدی منش

امور مشترکين

8408020

رئيس مرکز تلفن شهيد کلانتری

8791234

78- 877

887- 879

888

خيابان گاندی ، نبش کوچه 17

امور مشترکين

8774040